Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web thabet-casino.top. Trang web này cung cấp dịch vụ và nội dung cho người dùng truy cập. Khi bạn sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện sau đây.

Mời bạn đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung hiển thị trên trang web thabet-casino.top được bảo vệ bởi bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng tài liệu và nội dung này một cách sai trái.

Trang web thabet-casino.top cũng chứa những tài liệu thuộc sở hữu của các bên thứ ba, và chúng được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ cơ bản của họ.

2. Sử dụng dịch vụ

Bạn cam kết sử dụng trang web thabet-casino.top chỉ cho mục đích hợp pháp và theo đúng các điều khoản đã đề ra. Bạn không được sử dụng trang web này để phạm pháp, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây hại cho hệ thống.

  • Bạn không được tạo hàng loạt tài khoản hoặc sử dụng phần mềm tự động để truy cập và sử dụng trang web.
  • Bạn không được xâm phạm, can thiệp hoặc tấn công vào hệ thống hoặc dữ liệu của trang web thabet-casino.top.
  • Bạn không được sử dụng trang web này để phân phát các tài liệu vi phạm luật pháp hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ và chặn truy cập của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản sử dụng.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn được thực hiện theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

  • Trang web thabet-casino.top sử dụng cookie để cung cấp bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng trang web. Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình nếu không muốn chúng tôi thu thập thông tin từ bạn.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.