Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi bạn đăng ký, đăng nhập, hoặc thực hiện giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc, địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các thông tin khác liên quan.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ và công nghệ phân tích web để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm các trang bạn truy cập, thời gian bạn dành trên mỗi trang, và các liên kết bạn nhấp vào.

1.1 Các công cụ tiện ích và cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công cụ tiện ích tương tự để thu thập thông tin và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng. Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn để nhận diện bạn khi bạn truy cập vào trang web.

Các công cụ tiện ích có thể tự động thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt và thời gian truy cập.

  • Cookie cần thiết: Chúng tôi sử dụng cookie cần thiết để cho phép bạn truy cập và sử dụng các tính năng chính của trang web.
  • Cookie thống kê: Chúng tôi sử dụng cookie thống kê để nắm bắt thông tin về cách bạn sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm của người dùng.
  • Cookie quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng cookie quảng cáo để cung cấp quảng cáo đích đến và cá nhân hóa cho người dùng.

1.2 Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trừ trường hợp được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.