Chính sách cookie

Cookie là các tệp nhỏ gửi từ trang web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị của người dùng. Cookie cho phép trang web nhận biết người dùng và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookies bắt buộc: Cookie này là cần thiết để trang web hoạt động đúng và không thể bị tắt bỏ trong hệ thống của chúng tôi. Chúng bao gồm việc lưu trữ thông tin đăng nhập và các tùy chọn ngôn ngữ.
  • Cookies thống kê: Cookie này giúp chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng trang web và cải tiến các tính năng và chức năng của nó.
  • Cookies tiếp thị: Cookie này được sử dụng để theo dõi hoạt động tiếp thị trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba cho mục tiêu tiếp thị.

2. Quản lý cookie

Bạn có thể tắt hoặc xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.

Dưới đây là hướng dẫn về cách quản lý cookie trên các trình duyệt phổ biến:

  • Trình duyệt Google Chrome: Chọn 'Cài đặt' -> 'Hiển thị cài đặt nâng cao' -> 'Cài đặt nội dung' -> 'Cookie'
  • Trình duyệt Mozilla Firefox: Chọn 'Công cụ' -> 'Tùy chọn' -> 'Riêng tư' -> 'Lịch sử' -> 'Cài đặt trình duyệt'
  • Trình duyệt Microsoft Edge: Chọn 'Cài đặt và quản lý' -> 'Cookie và trang lưu đệm'

3. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ phía bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.